Educaţia fizică şi sportul reprezintă cartea de vizită a oricărei naţiuni, iar sănătatea şi dezvoltarea întregii societăţi depinde de faptul cum este folosit exerciţiul fizic în folosul fiecărui cetăţean. Astăzi nu există nici o sferă a activităţii umane care să nu fie în directă dependenţă de educaţia fizică şi sportul, care sunt valori materiale şi spirituale recunoscute de întreaga societate şi de fiecare om în parte. 
Nu întâmplător în ultimii ani se vorbeşte tot mai frecvent despre educaţia fizică ca de un fenomen social independent, dar şi ca de un mijloc de educare a personalităţii umane. 
Savanţii din domeniul educaţiei fizice şi sportului menţionează în lucrările lor că „cel mai ieftin preparat medicamentos pentru întreaga societate îl constituie educaţia fizică şi sportul, ca părţi componente ale culturii sociale generale”.