Facultatea Științe ale Securității este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, statutului, regulamentelor, instrucţiunilor Ministerului Educaţiei. Facultatea a fost fondată la 09.12.2008 în baza hotărîrii Senatului USEFS, din 04.12.2008, precum şi în urma acceptului remis prin scrisoarea nr. 03-14-20228 din 08.12.2008 a Ministerului Educaţiei şi Tineretului, activînd cu începere de la 1 ianuarie 2009. 
În structura Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate sunt incluse: Catedra de drept; Catedra de protecţie, pază şi securitate; Catedra de probe sportive individuale şi Catedra Militară.