Ştiri site

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR (CICLUL I, LICENȚA ȘI CICLUL II, MASTERAT)

 
Picture of Администратор Пользователь
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR (CICLUL I, LICENȚA ȘI CICLUL II, MASTERAT)
by Администратор Пользователь - Tuesday, 17 March 2020, 7:58 PM
 

ÎN LEGĂTURĂ CU SUSPENDAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN CAUZA PANDEMIEI MONDIALE A VIRUSULUI COVID-19 (ORDINUL MECC NR. 292 DIN 10.03.2020 ȘI ORDINUL MECC NR.04/1-09/1666 DIN 11.03.2020) ȘI DISPOZIȚIA RECTORULUI USEFS, NR.8 DIN 13.03.2020, ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU STUDENȚII ÎN CADRUL CURSURILOR TEORETICE SE VA REALIZA ON-LINE (PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ELECTRONICE MOODLE, POȘTA ELECTRONICĂ, SKYPE,

GRUPURI PE VIBER ȘI ALTE INSTRUMENTE IT).
VĂ RUGĂM SĂ FRECVENTAȚI CU REGULARITATE PAGINILE CORESPUNZĂTOARE ALE DISCIPLINELOR DE STUDII, CONFORM ORARULUI ȘI SĂ COMUNICAȚI SISTEMATIC CU TITULARII CURSURILOR, PRECUM ȘI CU DIRIGINȚII ȘI ȘEFII GRUPELOR ACADEMICE.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, CU PRIVIRE LA RELUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE, PRECUM ȘI ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE, URMĂRIȚI SURSELE DE INFORMARE ÎN MASĂ, PRECUM ȘI PAGINA WEB A USEFS.
NOTA BENE! RESPECTAȚI CU STRICTEȚE TOATE INDICAȚIILE ORGANELOR COMPETENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA.
RĂMĂNEȚI IZOLAȚI LA DOMICILIU ȘI RESPECTAȚI REGULILE DE IGIENĂ.
LA APARIȚIA PRIMELOR SIMPTOME DE RĂCEALĂ, FEBRA, TUSE, APELAȚI DE URGENȚĂ 112.
AVEȚI GRIJĂ DE SĂNĂTATE!

ADMINISTRAȚIA USEFS