Facultatea Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă şi-a început activitatea în anul 1991, odată cu fondarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, în prezent Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2006). Facultatea contribuie esenţial la pregătirea tinerilor specialişti, atît în domeniul educaţiei fizice şi sportului, cît şi al protecţiei, pazei şi securităţii. În această perioadă, facultatea şi-a perfecţionat sistematic mecanismele de instruire a studenţilor în conformitate cu imperativele actuale ale învăţămîntului superior de specialitate. 
La facultate îşi fac studiile peste 1000 studenţi, absolvenţi ai liceelor, şcolilor medii de specialitate şi instituţiilor de învățămînt superior.