Facultatea de Pedagogie continuă vechile tradiţii de pregătire profesională pedagogică a specialiştilor de educaţie fizică prin formarea competenţelor integrative, tradiţii iniţiate încă în perioada de existenţă a Facultăţii de Educaţie Fizică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, iar din 1991 — în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, ulterior Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.